Tel: +48 501 921 015

Elementy układu klimatyzacji samochodowej

  • Kompresor (sprężarka): Odpowiedzialny jest za wytwarzanie ciśnienia oraz dystrybucję czynnika w układzie klimatyzacji. Pobiera czynnik w fazie lotnej z parownika i spręża go tłocząc do skraplacza.
  • Skraplacz (chłodnica klimatyzacji): Jego zadaniem jest schłodzenie gorącego czynnika podawanego przez kompresor i zamiana z fazy lotnej na ciekłą. Czynnik płynący przez lamele skraplacza wychładza się zamieniając w ciecz.
  • Wentylator chłodnic: Pośredni element układu klimatyzacji. Schładza zarówno skraplacz, jak i chłodnicę cieczy. Przy załączeniu klimatyzacji powinien uruchomić się na wolnych obrotach i zwiększać je wraz ze wzrostem ciśnienia w układzie klimatyzacji.
  • Osuszacz: Jest elementem absorbującym i zatrzymującym wilgoć z układu klimatyzacji. Ma również za zadanie filtrację czynnika chłodniczego, pracującego w układzie klimatyzacji.
  • Zawór rozprężny: Dzieli obieg czynnika chłodniczego na wysokie i niskie ciśnienie. Ma za zadanie rozprężyć skroplony czynnik i zamienić w fazę lotną, wytwarzając chłód w parowniku.
  • Parownik: Wymiennik, przez który przepływa powietrze podawane do kabiny auta. Dzięki jego niskiej temperaturze, ma schłodzić i osuszyć przelatujące powietrze.
  • Czujnik ciśnienia (presostat): Odłącza sprężarkę w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia w układzie klimatyzacji. Reguluje również obroty wentylatora chłodnic obniżając lub podwyższając ciśnienie.
  • Czujnik temperatury parownika: Zabezpiecza układ przed zamarzaniem i uszkodzeniem parownika. Odłącza sprężarkę jeżeli na parowniku pojawi się zbyt niska temperatura i oblodzenie.

Rozmieszczenie elementów układu klimatyzacji samochodowej:

1. Kompresor (sprężarka): Znajduje się na pasku wieloklinowym, przy pozostałym osprzęcie silnika. Napędzany jest przez kołem pasowym wału korbowego silnika (wyjątkiem są kompresory elektryczne zasilane prądem z układu elektrycznego)

2. Skraplacz (chłodnica klimatyzacji): Umiejscowiony jest z przodu samochodu, przed chłodnicą cieczy. Jest pierwszą chłodnicą najbardziej narażoną na uszkodzenia mechaniczne.

3. Wentylator chłodnic: Jest zamocowany za chłodnicą cieczy, od strony silnika. W niektórych samochodach wyniesiony jest przed skraplacz. Nadmuchuje powietrze na obydwie chłodnice, w stronę silnika.

4. Osuszacz: Najczęściej wbudowany jest w skraplacz (po prawej, lewej stronie lub na dole). W starszych autach czasami znajduje się na przewodach układu klimatyzacji przez śrubunki lub szybkozłącza.

5. Zawór rozprężny: Znajduje się na grodzi między przedziałem pasażerskim i silnikiem, bezpośrednio przed parownikiem. Dochodzi do niego przewód wysokiego ciśnienia i wraca przewód niskiego ciśnienia.

6. Parownik: Wbudowany jest w obudowę znajdującą się pod deską rozdzielczą. Niestety, żeby się do niego dostać należy zdemontować całą deskę rozdzielczą samochodu.

7. Czujnik ciśnienia (presostat): Może być umiejscowiony zarówno przy skraplaczu, jak i na przewodach wysokiego ciśnienia. Jest niewielkim elementem z gniazdem, do którego wpięta jest wtyczka.

8. Czujnik temperatury parownika: Włożony jest w lamele parownika lub w obudowę parownika bezpośredni przy nim. Jest to mały, podłużny czujnik z gniazdem, do którego wpięta jest wtyczka.